ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THẠC SĨ – LUẬT SƯ LÂM HOÀNG
Trụ sở chính: Số 160/24/8 Phan Huy ích, P.12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0903 615 005 – Thạc sĩ.Luật sư Lâm Hoàng
Email: hoangluatsu@gmail.com
Website: www.hoangluatsu.com

youtube
google

Bài viết

BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Văn bản này quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bao gồm các tiêu chí tiếp cận pháp luật, nội dung xây dựng, thẩm quyền, quy trình và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đối tượng áp dụng của Quy định bao gồm: xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, một số địa phương có đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn các nội dung liên quan đến bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã để xác định điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ngày 18/7/2017, Bộ Tư pháp có văn bản số 2488/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho địa phương.

Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp 24 quận, huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2488/BTP-PBGDPL ngày 18/7/2017.

Đính kèm:

- Công văn số 2488/BTP-PBGDPL.

Nguồn: sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

logo